اعمال چند پیکربندی پرکاربرد بر روی کلاینت ها توسط Endpoint Central v11 – ویدئو

اعمال چند پیکربندی پرکاربرد بر روی کلاینت ها توسط Endpoint Central v11

یکی از قابلیت های (Desktop Central) Endpoint Central همان Configuration Management هست که می توانید این ویژگی را روی کلاینت هاتون یا تعدادی از کاربرانی که دارید پیاده کنید.

با ما همراه باشید تا چند مورد پرتکرار را باهم پیاده سازی کنیم.