فصل 6 – مدیریت مشکلات

مدیریت مشکلات ServiceDesk Plus
وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
اعضای ویژه
شروع کنید

اعضای ویژه، کسانی هستند که از ما پشتیبانی ServiceDesk را دریافت کردند و به دوره های مخصوص اعضای ویژه دسترسی دارند.

هنگامی که رخدادها اتفاق می افتد، نقش مدیریت رخداد، بازگرداندن سرویس در سریع‌ترین زمان ممکن است بدون آنکه نیازی به شناسایی یا برطرف ساختن علت رخداد باشد. اگر یک رخداد مجزا یا دنباله ای از رخدادهای تکراری باعث تاثیر قابل توجهی شوند، مدیریت مشکل به تشخیص علت اصلی رخدادها و در نهایت شناسایی ابزاری برای از بین بردن این علت می‌پردازد.

یک مشکل با بررسی علل پیدایش چندین رخداد قابل کشف است.زمانی که چندین رخداد در سیستم ثبت می‌گردد، کارشناس یا مشاور IT با بررسی رخدادهای شبیه به هم با علایم تقریبا یکسان به این نتیجه خواهد رسید که سیستم به یک مشکل برخورد کرده و با ارائه یک راه حل موقت، علاوه بر راه‌اندازی مجدد سیستم به بررسی علل ایجاد مشکل و رفع آن می‌پردازد.

نرم افزار سرویس دسک نیز با ارائه بخش مدیریت مشکلات این روند را تسهیل کرده است

محتوای دوره