کاتالوگ Desktop Central

نرم‌افزار ManageEngine Endpoint Central
(Desktop Central)

مدیریـــت یکپارچـــه و متمرکز کلاینت‌ها و ســـرورها در یک ســـازمان بزرگ کار بســـیار دشـــواری اســـت. از این رو ManageEngine Endpoint Central به شـــما کمک خواهد کرد که بصورت مدرن اینگونه اقدامات را براســـاس نیاز سازمان سفارشـــی سازی کنید.

با اســـتفاده از Endpoint Central شـــما می توانید کارهای متوالی همچون نصـــب نرم افـــزار، نصـــب Patch و گرفتـــن Image و نصـــب OS را بصورت خـــودکار برنامه ریزی کرده و بدون اتصال مســـتقیم بـــه کامپیوتر(کلاینت‌هـــا) آنهـــا را انجام دهیـــد.

علاوه بر موارد فوق شـــما می توانیـــد تنظیمات مختلفـــی همچون مدیریـــت تجهیزات USB و Printer هـــا و غیره را نیز به آســـانی و از راه دور انجام دهید.

کاتالوگ Desktop Central
کاتالوگ Desktop Central

مهم ترین ویژگی های نرم افزار

  • مدیریت و اسکن خودکار تجهیزات
  • برنامه ریزی برای دریافت و نصب Patch ها
  • نصب نرم افزار از راه دور
  • نصب سیستم عامل بر روی کلاینت ها از راه دور
  • انجام تنظیمات معمول بر روی کلاینت ها و از راه دور
  • امکان Remote Access Control تحت وب
  • امکان چت متنی، صوتی و تصویری با کاربران
  • مدیریت امنیت مرورگرها
  • گزارش گیری از اطلاعات موجود در نرم افزار
درخواست کاتالوگ Endpoint Central
لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.
درخواست کاتالوگ Endpoint Central
بعد از پرکردن فرم روبرو، کاتالوگ برای شما ایمیل می شود.

فرم درخواست

برای دریافت و مشاهده 
دموی آنلاین فارسی ساز و کاتالوگ نرم افزار ServiceDesk Plus
لطفا فرم زیر را تکمیل نمائید تا اطلاعات برای شما ایمیل شود.