تنظیم چندین پیکربندی درون یک Collection توسط Endpoint Central v11 – ویدئو

تنظیم چندین پیکربندی درون یک Collection توسط Endpoint Central v11

به عنوان مدیر یا کارمند یک سازمان که از Endpoint Central استفاده می‌کنید به راحتی می‌توانید کارهایی را که بصورت جداگانه برای افراد مختلف تعریف کرده‌اید را به صورت Collection جمع آوری کرده و  (نصب)Deploy کنید.

نصب کردن فونت های خاص یا Drive Map های ویژه یا Print Share های اختصاصی، بصورت خودکار روی برخی از کامپیوترها؛ نمونه‌هایی از پرکاربردترین نیازهای یک سازمان است که با استفاده از این نرم افزار امکان پذیر می‌باشد.

با ما همراه باشید تا چند مورد را باهم پیاده سازی کنیم.