فصل 5 – راه اندازی مدیریت خدمات

مدیریت خدمات ServiceDesk Plus
وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
اعضای ویژه
شروع کنید

اعضای ویژه، کسانی هستند که از ما پشتیبانی ServiceDesk را دریافت کردند و به دوره های مخصوص اعضای ویژه دسترسی دارند.

واحد فناوری اطلاعات خدمات گسترده ای برای ارائه به کاربران دارد. ممکن است کاربران در فرآیند ثبت درخواست یک سرویس دچار سردرگمی شده و با پیچیدگی های آن مواجه شوند. برای اینکه این فرآیند تسهیل شود می‌توانیم از کاتالوگ خدمات (Service Catalog) در نرم‌افزار استفاده کنیم. با اینکار تمامی این خدمات در یک منوی کشویی در معرض دید کاربران قرار می گیرند. سرویس هایی که به کاربران نهایی پیشنهاد می‌شود ، دارای دیدگاه درخواستی از سرویس هستند. یک سرویس کاتالوگ قابل فهم به کاربر کمک می‌کند که سرویس مورد نظرش را براحتی پیدا کرده، ثبت درخواست مربوط به آن را انجام داده و وضعیت خودش را به کارشناسان IT بفهماند.

در این فصل با مفاهیم مرتبط با خدمات در ITIL و همچنین سرویس کاتالوگ آشنایی پیدا خواهیم کرد.