میز خدمت

فارسی ساز ServiceDesk Plus

آموزش های سایت میزخدمت

آموزشهای AdSelfService Plus

با استفاده از آموزش های ADSelfService Plus می توانید این نرم افزار را در سازمان پیاده سازی و مدیریت پسورد و حساب های کاربری افراد در اکتیودایرکتوری را به خود کاربران واگذار کنید.

آموزش Analytics Plus

برای تحلیل بهتر داده های سرویس دسک لازم است از ابزار Analytics Plus استفاده کنید. در این آموزش ها با نحوه گزارش گیری و ساخت داشبورد های حرفه ای آشنا خواهید شد.

آموزشهای ServiceDesk Plus

با استفاده از آموزش های ServiceDesk Plus می توانید ITSM را در درون سازمان به شکل اصولی و کارآمد راه اندازی کنید