فصل دوم – پیکربندی پیشرفته Analytics Plus

پیکربندی پیشرفته Analytics Plus
وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
اعضای ویژه
شروع کنید

اعضای ویژه، کسانی هستند که از ما پشتیبانی Analytics Plus را دریافت کردند و به دوره های مخصوص اعضای ویژه دسترسی دارند.

در این فصل با گزارش گیری و ساخت داشبوردهای پیشرفته آشنا خواهید شد