فصل دوم – پیکربندی پیشرفته Analytics Plus

پیکربندی پیشرفته Analytics Plus
وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رایگان
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

اعضای ویژه، کسانی هستند که از ما پشتیبانی Analytics Plus را دریافت کردند و به دوره های مخصوص اعضای ویژه دسترسی دارند.

در این فصل با گزارش گیری و ساخت داشبوردهای پیشرفته آشنا خواهید شد