فصل 3 – تجهیزات سازمان و CMDB

تجهیزات سازمان و CMDB در ServiceDesk Plus
وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
اعضای ویژه
شروع کنید

اعضای ویژه، کسانی هستند که از ما پشتیبانی ServiceDesk را دریافت کردند و به دوره های مخصوص اعضای ویژه دسترسی دارند.

بخش پایگاه داده مدیریت تنظیمات (CMDB) قدرت کنترل بیشتری را در مدیریت زیر ساخت فناوری اطلاعات سازمان در اختیار شما قرار می دهد. با استفاده از قابلیت های این سیستم می توان رابطه میان موارد پیکر بندی موجود را مشخص و در نتیجه ایجاد تغییر و تحلیل تأثیر هر تغییر در کسب و کار را مورد ارزیابی قرار داد . این سیستم به شما فهرستی کامل و از پیش تعریف شده انواع موارد تنظیمات و روابط آنها را در اختیار قرار می دهد که مدیر سیستم می تواند با استفاده از یک ساختار درختی، اطلاعات مورد نیاز خود را نیز ایجاد نماید. امکان برقراری ارتباط میان دارایی ها و نرم افزارها، خدمات کاری ، کاربران و … در سیستم موجود می باشد تا بتوان تحلیل مناسبتری از شدت اثر یک تغییر را مورد ارزیابی قرار داد.