ایجاد دسترسی در سرور Asterisk برای اتصال SDP به VOIP – ویدئو

درباره اتصال ServiceDesk Plus به سیستم های تلفنی مبتنی بر Asterisk، ویدئویی منتشر کرده بودیم که در آن ویدئو می‌توانستید بعد از اتصال سرویس دسک به استریسک، تنظیمات تماس را بصورت call popup یا click to call قرار بدهید.

خیلی از دوستان در کانفیگ استریسک مشکل داشتند و نمی‌توانستند بحث permission را به درستی تعریف بکنند. به همین علت در ویدئوی امروز این موضوع را باز کرده‌ایم که چطور این تنظیمات را در استریسک انجام دهید تا این موضوع شفاف شود که اگر خواستید انجام بدهید با این ویدئوی تکمیلی مشکلی نداشته باشید.

با ما همراه باشید تا در این ویدئو کار با این قسمت را به شما نشان دهیم.