طراحی اطلاع رسانی پیامکی و ایمیلی دلخواه در SDP – ویدئو

طراحی اطلاع رسانی پیامکی و ایمیلی دلخواه در SDP

در مواقعی شاید شما لازم داشته باشید که بخواهید برای یکسری Eventهایی که در سرویس دسک اتفاق می‌افتد یک سری Notificationها برای خودتون طراحی کنید و برای خودتون ارسال کنید ManageEngine از یکسری Notificationها و قالب‌های اطلاع رسانی ایمیلی پشتیبانی می‌کند و حتی تا یکجاهایی هم درباره SMS اینکار را انجام می‌دهد ولی ممکن است با مواردی که شما می‌خواهید سازگار نباشد امروز می‌خواهیم درباره این صحبت بکنیم که چطور می‌توانیم Custom Notification خوب برای خودتون طراحی بکنید و اگر این موارد هم در خود ServiceDesk به صورت پیشفرض وجود نداشت آن را طراحی کنید و از آن استفاده کنید.