پیگیری و ثبت درخواست با چت آنلاین در SDP – ویدئو

پیگیری و ثبت درخواست با چت آنلاین در SDP

شاید راحت ترین ابزار برای ارتباط با افراد بعد از تلفن، چت کردن باشد، چرا که امروزه خیلی پرکاربرد است و نیازی نیست افراد در لحظه پاسخ بدهند و می توانند با کمی تاخیر این کار را انجام بدهند.

در ServiceDesk برای ارتباط با کاربران، ویژگی قرار داده شده به عنوان چت کردن، که کاربر ما خیلی راحت می تواند با کارشناس IT چت بکند و دغدغه ها و نیازها را بیان کند و از طرفی هم اگر کارشناس IT فرصت داشته باشد می تواند چت را دریافت بکند و اگر نتوانست چت را نگیرد و یا چت را به همکار دیگری ارجاع بدهد و در نهایت می تواند چت را به درخواست تبدیل کند و همه آن اتفاقاتی که افتاده است در داخل درخواست آرشیو بشود و چیزی از بین نرود و همه آن مستندات باقی بماند.

برای اینکه بخواهید اینکار را انجام دهید با ما در این ویدئو همراه باشید.