Import کردن اطلاعات در ServiceDesk Plus – ویدئو

Import کردن اطلاعات در ServiceDesk Plus

یکی از قابلیت هایی که در نرم افزار ServiceDesk وجود دارد بحث Import کردن اطلاعات هست هرجایی که سرویس دسک به شما اجازه Import اطلاعات را می دهد باید مطابق با اصول و چارچوب آن پیش بروید که چطور بتوانید با تایپ های مختلف در سرویس دسک Import بکنید.

برای اینکه بخواهید اینکار را انجام دهید با ما در این ویدئو همراه باشید.