وارد کردن اطلاعات Jira در Workspace مربوط به Analytics Plus

وارد کردن اطلاعات Jira در Workspace مربوط به Analytics Plus

در صورتیکه بخواهیم داده های نرم افزار مدیریت پروژه JIRA را در همان workspace که مربوط به SDP هست بیاوریم و در یک داشبورد اطلاعات SDP و Jira را ارزیابی کنیم باید مسیر زیر را دنبال کنیم:

1- از منوی سمت چپ گزینه Data Source را کلیک می کنیم و بر روی دکمه Import Data که در سمت راست صفحه می باشد کلیک می کنیم.
2- در این بخش به دنبال Integrate با Jira Software Server می گردیم و بر روی آن کلیک  می کنیم.
وارد کردن اطلاعات Jira در Workspace مربوط به Analytics Plus
وارد کردن اطلاعات Jira در Workspace مربوط به Analytics Plus
وارد کردن اطلاعات Jira در Workspace مربوط به Analytics Plus
3- در نهایت با استفاده از لینک زیر اتصال بین Jira و SDP را برقرار می کنیم.
https://show.zohopublic.com/