تعریف و مدیریت دسترسی کاربران در ServiceDesk Plus – ویدئو

تعریف و مدیریت دسترسی کاربران در ServiceDesk Plus

یکی از چالش هایی که دوستان در کار با ServiceDesk دارند بحث تعریف دسترسی ها و نقش ها و … است و میخواهیم در این ویدئو درباره این صحبت بکنیم که شما چطوری نقش ها را تعریف بکنید و چه مدلی بچینید و ManageEngine تا چه حد به شما Permission میده و چقدر دسترسی میده که بتوانید این ها را داینامیک تعریف بکنید.

برای اینکه بخواهید اینکار را انجام دهید با ما در این ویدئو همراه باشید.