قابلیت Custom Module در نسخه 14.1 SDP – ویدئو

قابلیت Custom Module می‌تواند یک ماژول جدیدی در ServiceDesk ایجاد بکند و یک Crud (مشاهده، ویرایش، حذف) ساده داشته باشد که در واقع بتوانید برخی اطلاعات را در اینجا وارد بکنید و ویرایش و حذف و مشاهده انجام دهید و برخی دسترسی های ساده را به همکاران خودتان بدهید تا بتوانند مشاهده و ویرایش و حذف بکنند و در واقع یک اکسل ساده ای که قبلا داشتید و بین چند نفر share می‌کردید که روی آن کار انجام بدهند را می‌توانید داخل ServiceDesk بیاورید و به فرم و فیلد اطلاعاتی تبدیل کنید و این اطلاعات را در آن قرار بدهید و از آن بخوانید.

در حال حاضر این ماژول (Custom Module) که ارائه شده به بخش های دیگری مرتبط نیست و فعلا شما نمی‌توانید به بخش های دیگر مرتبطش کنید. ولی احتمالا در آینده نزدیک این کار را هم ManageEngine می‌کند که این فرم ها و Custom Moduleهایی که شما درست می‌کنید داینامیک تر و بهتر بشود.

با ما همراه باشید تا در این ویدئو کار با این قسمت را به شما نشان دهیم.