قابلیت Need Clarification در تائید درخواست های SDP – ویدئو

قابلیت approvalها را ManageEngine در نسخه 14 و 14.1 بهبود بخشیده و ویژگی جدیدی به آن اضافه کرده است.

در نسخه های قبلی، مدیران، قبل از تائید بعضی درخواست ها، آنها را وابسته به حل مسائلی می‌کنند مانند: قرار دادن توضیحات تکمیلی درخواست یا بررسی اولیه درخواست توسط کارشناس مربوطه و سپس تائید می‌کنند و مدیر یا کارشناس بعد از approve کردن، نمی‌توانست تائیدیه های قبلی خود را مشاهده کند و به سوابق تائیدهای خود دسترسی داشته باشد.

ManageEngine در نسخه 14 و 14.1 تا حد زیادی به این مسائل پاسخ داده و قابلیت هایی را اضافه کرده که شما بتوانید در واقع نیاز خودتان را مرتفع کنید.

با ما همراه باشید تا در این ویدئو کار با این قسمت را به شما نشان دهیم.