ایجاد کاربر جدید در لحظه ثبت درخواست در SDP – ویدئو

ایجاد کاربر جدید در لحظه ثبت درخواست در SDP

یکی از موضوعاتی که تو بعضی از شرکت های خصوصی با آن مواجه هستند این است که از ServiceDesk Plus به عنوان ابزار پشتیبانی مشتریان شان استفاده بکنند و بصورت داینامیک کاربرانشان را به سیستم اضافه کنند. یعنی اگر مشتری جدیدی تماس گرفت، آن کاربر ایجاد بشود و بلافاصله برای او تیکت ثبت بکنند.

برای اینکه بخواهید اینکار را انجام دهید با ما در این ویدئو همراه باشید.