نیازمندی های سخت افزاری و نرم افزاری ServiceDesk Plus – ویدئو

نیازمندی های سخت افزاری و نرم افزاری ServiceDesk Plus

برای نصب سرویس دسک در محیط عملیاتی لازم هست که شما نیازمندی های آن را رعایت بکنید و طبق آن نیازمندی ها، هم سخت افزاری و نرم افزاری آن موارد را فراهم بکنید تا بتوانید حداکثر Performance را از نرم افزار بگیرید.

برای مشاهده جدول پیش نیازهای ServiceDesk Plus کلیک کنید