قراردادن لینکهای پرکابرد سازمانی در SDP- ویدئو

quick link یک امکان پرکاربردی است که در تب های سرویس دسک نمایش داده می‌شود. این امکان در همه بخشها و همه تب‌ها در دسترس هست، شما می‌توانید لینک‌های نرم‌افزارهای مختلف را در اینجا قرار بدهید و حتی با End User ها و کاربران خودتان به اشتراک بگذارید و آنها هم بتوانند از این لینکها استفاده بکنند که بتوانند بین ابزارهای مختلف راحت سوییچ بکنند.

با ما همراه باشید تا در این ویدئو کار با این قسمت را به شما نشان دهیم.