تسهیل در تائید کردن درخواستها برای مدیران و تائیدکنندگان در SDP- ویدئو

بعد از پیاده سازی سرویس دسک، خیلی از درخواستها نیاز به تائید مدیران دارد ولی بیشتر اوقات، مدیران، خیلی سریع نمی‌توانند تائید کنند و ما برای اینکه این مساله را برای مدیران تسهیل کنیم، چندتا راهکار داریم که مدیران راحت تر از قبل بتوانند تائیدها را انجام بدهند و در این کارها خیلی منتظر مدیران نمانیم.

با ما همراه باشید تا در این ویدئو کار با این قسمت را به شما نشان دهیم.