اجباری کردن فیلد دارایی و پیوست در الگوی درخواست در SDP – ویدئو

اجباری کردن فیلد دارایی و پیوست در الگوی درخواست در SDP

بعضی از دوستان مایل هستند که فیلد دارایی (Asset) داخل فرم را اجباری بکنند که حتما هر درخواستی که می‌آید یک دارایی به آن پیوست بشود، در همه فرم ها لازم نیست در بعضی از فرم‌ها می‌خواهیم این کار رو انجام بدهیم، همونطوری که می‌دانید داخل سرویس دسک این Option وجود ندارد یعنی برای همه فیلدها این گزینه را شما دارید که بخواهید اجباری بکنید ولی در فیلد دارایی این Option وجود ندارد. برای این چه راهکاری وجود دارد که اگر این فیلد را خواستید بتوانید اجباری بکنیم؟

برای اینکه بخواهید اینکار را انجام دهید با ما در این ویدئو همراه باشید.