آموزش های Analytics Plus

اعضای ویژه
نصب و پیکربندی اولیه Analytics Plus

فصل اول – نصب و پیکربندی اولیه Analytics Plus

در این بخش با آموزش نصب اولیه نرم افزار و پیکربندی نرم افزار آشنا خواهید شد

اعضای ویژه
پیکربندی پیشرفته Analytics Plus

فصل دوم – پیکربندی پیشرفته Analytics Plus

در این فصل با گزارش گیری و ساخت داشبوردهای پیشرفته آشنا خواهید شد